Fibox Shanghai Ltd.
R.401-402 Building 3, 188 Xinjunhuan Rd.
Pujiang High-Tech Park,
Caohejing Dev. Zone
201114 Shanghai
Tel: +86 (0)21 6495 9922
Fax: +86 (0)21 6495 9667
E-mail: info@fibox.cn

 


Fibox(Guangzhou) Engineering Plastics Co. Ltd
No.36 Dong-Peng-Da-Dao, Fibox Road
Guangzhou Economic & Technical Development District
Guangdong, P.R.C
Tel:  (+86) 20 3206 7660
Fax: (+86) 20 3206 7661

 

Copyright
Legal Notice