Fibox com > Contacts > Contacts > Sweden
FIBOX Make Difficult Easy

Fibox AB

Postbox 2065

74502 Enköping

Telenr: +46 8 792 2670


Mail för order: orderse@fibox.com

Mail till kontaktpersoner är namnet + @fibox.com ( ej å,ä ö )

 

 

Era kontaktpersoner på Fibox i Sverige

Camilla Sjödin
Key Account Manager Distribution
Mobil 076-1473972

Daniel Mårtensson
Key Account Manager
Mobil 070-2628266

Maria Söderlund
Kundsupport

Tomas Wasielczyk
Kundsupport

 

 

 

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy